རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༡༠།༠༦


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༡༠།༠༦

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་ཚེ་སྡིག་ལ་སྐྱེལ་ནས་ཚེ་རིང་པོ་བསྡད་ན་ཕན་ཐོགས་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ།
  • ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་མེད་པའི་དུས་མཚམས་དེར་མང་གཙོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁོ་ནས་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་འདུག
  • བོད་དོན་བདེན་མཐའ་སེལ་བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ལས་གཞན་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་།
  • ཧི་མ་ལ་ཡ་མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་ལྔ་པ་སང་ཉིན་ནས་འགོ་འཛུགས།
  • ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རི་ཁྲི་འཛིན་༣༣ པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ།

Friday 06/10/2017

  • Dalai Lama concludes 4 days teaching to Taiwanese devotees
  • Samdhong Rinpoche addresses participants of Five-Fifty Forum
  • Non-violence only solution for Tibet: 10th ANEC anniversary
  • 2017 Miss Himalaya Pageant to begin from tomorrow
  • Interview with Geshe Shenphen Samdup on the 33rd Menri Trizin