Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༠༦།༢༣

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ངོ་རྒོལ་གྱིས་སྐེ་ལ་གྲི་བརྒྱབ་ནས་རང་སྲོག་བློས་གཏོང་གནང་འདུག
 • ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བསྐྱར་གསོ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་གདན་ཐོབ་དང་པོར་འཇོག་རྒྱུུའི་བཅོས་འགྱུར་བཏང་པ།
 • རྒྱ་གར་ཕྱིར་བསྐྱོད་ལག་དེབ་བཞེས་མཁན་ཚོས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཆོག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བརྩོན་འགྲུས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་ C shell རྒྱན་ཆ་ཚོང་ཁང་།

Friday 23/06/2017

 • Tibetan slashes own throat after calling for Tibet’s freedom: Lhasa
 • EU Human Rights Subcommittee calls for resumption of Sino-Tibetan Dialogue
 • CTA revises seating protocol for CTA dignitaries, Sikyong to hold pivotal position
 • Tibetans seeking Indian passport cannot enjoy CTA benefit: MEA
 • China slammed for retaliation against UCSD over Dalai Lama visit
 • DIASPORA FEATURE: C’shell Arts

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༦།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་མི་ནེ་པོ་ལེས་ནང་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་འདུག
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སོ་བདུན་ནས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་གང་མགྱོགས་བསྐོ་གཞག་དགོས་པ་ཞུས་འདུག
 • མཛོད་དགེ་སོག་ཚང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཉིས་ལ་ལོ་ལྔའི་ཁྲིམས་ཆད་བཏང་འདུག
 • ལི་ཐུ་ནི་ཡ་ནང་གི་ Tibet Square ཞེས་པའི་ས་ཚིགས་ལ་གཞུང་འབྲེལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་འདུག
 • གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་བཙུན་རྣམས་དབྱར་ཁའི་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཞི་པ་ལེགས་གྲུབ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། མ་དང་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར།

Thursday 22/06/2017

 • Dalai Lama arrives in Minneapolis, Minnesota
 • 37 US lawmakers urge President Trump to appoint US Special Coordinator for Tibetan Issues
 • 2 Tibetan monks sentenced to 4 and 5 years imprisonment
 • Tibet Square in Vilnius, Lithuania gets its own plaque
 • Summer Science workshop for Tibetan monks and nuns conclude
 • HEALTH FEATURE: Mother and Child care by Nurse Yangchen la

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༧།༠༦།༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་ནང་ཆོས་དར་སྤེལ་ཆེད་དུ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག
 • སེན་ཌི་ཡ་གོ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་ཕྱག་འཁྱེར་རྒྱ་ནག་ནང་རྩིས་མེད་བཏང་ཉེན་གྱིས་དངངས་འཚབ་བྱེད་བཞིན་པ།
 • ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བྱིས་པའི་འགུལ་བརྙན་ཁག་ཅིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།
 • བློ་གསལ་བྱིས་པའི་བརྡ་དག་གངས་ལྗོངས་སྤྱི་སྐད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་པའི་དེབ་ཆུང་དབུ་འབྱེད།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་རིགས་ཚོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ཀྱི་ཚན་པ་ཞིག

Wednesday 21/06/2017

 • Dalai Lama meets with teachers and business leaders in Anaheim city
 • UCSD Chinese students worry Beijing won’t recognize their degrees
 • Education Kalon inaugurates Tibetan Animation movie for children
 • Book Realease: Tibetan Children’s Grammar and Spelling book by Ven. Thupten Choephel
 • FEATURE: Dalai Lama’s speech to Tibetans in San Diego

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༦།༢༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་San Diegoནང་གི་མཛད་འཕྲིན་ལེགས་འགྲུབ་ཀྱིས་Orange County ནང་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་འདུག
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་བོད་དོན་ཐོག་ཟུར་ཚོགས་ཞིག་ཚོགས་འདུག
 • རྒྱ་ནག་ནང་དོན་དངོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་མ་བྱུང་བར་དུ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་བགྲོ་གླེང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག
 • འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་མིང་ཚིག་རེའུ་མིག་བརྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་བཞིན་པ་གསལ་བཏོན་བྱས་འདུག
 • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། ཁེ་ན་ཌར་བཅའ་བཞུགས་གཞས་པ་དང་རོལ་མོ་བ་རྒན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱི་སྐད་འཁོར་{ ནང་།}

Tuesday 20/06/2017

 • Dalai Lama arrives at Newport Beach, meets with members of Young Presidents Organization
 • “Human Rights Situation: Seeking Solution” Tibet side event at UNHRC
 • Rights group urge EU to suspend China human rights dialogue
 • Illustrated Glossary decodes surveillance systems and abuses in Tibet
 • MUSIC FEATURE: Dorjee Tsering and his album ‘Home’

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༧།༠༦།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་རབས་གསར་པ་ཚོས་བོད་སྐད་ཡིག་ཤེས་དགོས་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་བསྩལ་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སེན་ཌི་ཡ་གོ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་ཐོན་ཆིག་ཁྲི་བརྒལ་བ་ལ་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཇར་མན་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀོལ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་འདུག
 • རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་མང་གཙོ་སྲ་བརྟན་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུལ་ལ་རྟོག་ཞིབ་ལས་འགུལ་ཐེངས་གཉིས་པ་སྤེལ་རྒྱུ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་སྐབས་ཀྱི་བོད།

Monday 19/06/2017

 • Dalai Lama addresses Tibetans in San Diego
 • Dalai Lama delivers commencement address at UC San Diego
 • Dalai Lama expresses condolences at the death of Helmut Kohl
 • Workshop underway in North East region on democracy
 • China to begin 2nd scientific expedition to Tibet
 • HISTORY FEATURE: Sons of Lang Dharma, the last king of Tibet

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༧།༠༦།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

Sunday 18/06/2017

 • One year of 15th Kashag: Health Kalon Report Card

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༦།༡༧

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ སེན་ཌི་ཡ་གོ་ མང་ཚོགས་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་བརྒལ་བར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གསེར་ཁའི་གྲོང་མི་བཅུ་བདུན་ཙམ་ལ་ཉེས་བརྡུང་ཚབས་ཆེ་བཏང་འདུག
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའི་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐེངས་གསུམ་པ་མགོ་འཛུགས།
 • རང་བཙན་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ཆེས་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ལེ་ཚན། ༸གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་གྱི་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་བ།

Saturday 17/06/2017

 • Dalai Lama addresses more than 25000 at UC San Diego
 • 17 Tibetans thrashed by Chinese police, 1 in critical condition
 • CTA announces TED Entrepreneurship Investment Award 2017
 • Indian students’ film ‘Rangzen’ scoops international awards
 • FEATURE: HH Dalai Lama’s teaching on ‘Jangchub Semdrel’

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༠༦།༡༦

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • སེན་ཌི་ཡ་གོ་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་ནི་གཟི་བརྗིད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་མང་རའི་འབྲོག་སྡེ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་བཟོས་འདུག
 • བོད་མཐོ་སྒང་དེ་བཞིན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁུལ་དུ་བཟོ་འཆར་ཡོད་པ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།
 • ཨ་རི་དང་འཇར་མན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལྔས་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་གླེང་སློང་གནང་འདུག
 • ས་པེན་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཁྱོག་བཤད་ལ་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། སྐེ་རགས་བོད་ཀྱི་དཔེ་གསར་གྱོན་ཆས་བཟོ་ཚོང་ཁང་།

Friday 16/06/2017

 • We are proud to welcome His Holiness to San Diego: Mayor Kevin Faulconer
 • China restricts Mangra nomadic herders against summer migration
 • China accused of ‘Highland Clearances’ with Tibet park bid
 • 5 Countries including US and Germany express concern over Tibet at UNHRC
 • Pro-Tibet activists hold protest against visiting Chinese delegation in Barcelona
 • DIASPORA FEATURE: KERAA

Next Page »