རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༤།༡༥


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༤།༡༥

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • དཀར་མཛེས་ནང་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་འདུག
 • རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་ནན་བརྗོད་གནང་འདུག
 • ས་གནས་ ༡༧༤ ནང་རྒྱ་དམར་གྱི་བཟོས་པའི་ཚོང་ཟོག་འཚོང་རྒྱུ་མིན་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་འདུག
 • གཏན་ཉིན་སློབ་ཁག་ཅིག་གི་རྒན་བདག་ལ་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
 • རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ལྗོན་ཤིང་གི་འདབ་མ་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཐད་ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ།
 • ཝི་ཡ་ན་གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ནང་ཁྲོལ་འཚོང་འགྲེམས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

Saturday 15/04/2017

 • Another self immolation reported in Karze, Tibet
 • Dalai Lama visit: No change in policy towards Tibet, says India
 • 174 Tibetan Sweater Associations pledge not to sell ‘Made in China’ goods
 • Workshop for school prefects of Tibetan schools
 • Gaya’s Bodhi tree fails to sprout leaves, raises BTMC concern