རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༡༢།༠༥


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༡༢།༠༥

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

  • ཆོས་ཚང་མའི་ནང་དོན་སྙིང་པོ་དེ་བྱམས་བརྩེའི་བསམ་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་བ།
  • ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་མཆོག་ལ་བོད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག
  • སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་འཁྲུག་རྐྱེན་དང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀའི་མཇུག་འབྲས་ཡོངས་ཀྱི་འགན་བཀའ་ཤག་དང་སྲིད་སྐྱོང་ལ་ཡོད།
  • བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་མཆོག་གི་མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དབུ་འབྱེད།
  • བོད་ནང་གི་ས་ཡོམ་རྐྱེན་པས་ཨ་རུ་ནྭ་ཅལ་གྱི་གཙང་པོ་ནག་པོར་འགྱུར་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

Tuesday 05/12/2017

  • Dalai Lama attends Annual Prize Distribution function at Govt. College, Dharamsala
  • Tibet activists urge Trudeau to talk Tibet before human rights
  • Kashag should bear the responsibility: Penpa Tsering responds to charges against him
  • A Life Unforeseen: Memoir of Kasur Rinchen Sadutsang
  • Brahmaputra turning black due To recent earthquakes in Tibet