རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༨


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

  • མ་འོངས་པ་ན་བོད་དེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་གཤམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
  • ལྡི་ལིར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཏུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་པ།
  • ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབྱིན་ཡུལ་ནང་ཆེས་ཐོག་མ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག
  • འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གཞུང་གིས་DNA བརྟག་དཔྱད་ཐད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
  • དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སྐད་ཡིག་དང་རིགས་ལམ་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས།

Thursday 18/05/2017

  • Tibet should not end as a museum piece: Sikyong on International Museum Day
  • TWA lobbies for Panchan Lama’s release in Delhi
  • Rights groups express privacy concerns as China expands DNA database
  • Karmapa Rinpoche makes maiden visit to UK
  • Summer school program for Tibetan students in South India